Contactgegevens:  Zeeuwsche Menvereniging
                            Caustraat 58
                            4301 MN Zierikzee
                            E-mail: secretariaatzmv@hotmail.com

 

Rekeningnummer: NL81 RABO 0333 6468 78


 

• Een lidmaatschap van de Zeeuwsche Menvereniging kost € 30,00 per jaar + KNHS afdracht eerste gezinslid. 

 

• Voor elk tweede gezinslid wordt € 30,00 per jaar aan lidmaatschap berekend + KNHS afdracht

volgend gezinslid.

 

• Niet startkaarthouders of leden die een startkaart hebben via een andere vereniging betalen € 30,00.

 

Voor meer informatie m.b.t. bedragen en afdrachten kunt u contact opnemen met onze penningmeester.

 

 

Wilt u lid worden van onze vereniging stuur dan een bericht naar het bovenstaande e-mailadres van het secretariaat.