Beste menners en mensters,
 
Het mag weer!
Daarom willen wij jullie van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze indoor mini-marathons bij manege de Kroo in Nw. & St. Joosland die gehouden worden op 20 november 2021 en 8 januari 2022. De mogelijkheid bestaat dat als er heel veel inschrijvingen zijn er rubrieken op 19 november en 7 januari verreden worden.

De wedstrijd gaat over 2 manches en de beste 25% mogen aan de finale deelnemen die verreden wordt op zaterdagavond.

Er kan ingeschreven worden alleen met het bijgevoegde inschrijfformulier.
Uiterste inschrijfdatum voor 20 november is 7 november of zodra het maximale aantal inschrijvingen behaald is. En voor 8 januari is de uiterste inschrijfdatum 26 december.
Daarna vol=vol maar kun je nog wel op de wachtlijst komen.

Inschrijfgeld bedraagt € 25,00 per wedstrijd en voor de jeugd € 17,50 en kan contant op het secretariaat afgerekend worden. sypt
Bij afmelden na 7 november ben je ten allen tijde het inschrijfgeld verschuldigd.

*Menners die met een tweede aanspanning inschrijven zullen in eerste instantie op de  
 wachtlijst worden geplaatst. Later zal dan bekeken worden of deze tweede inschrijving in het
 schema past.

*De reglementen mini-marathon van de KNHS zijn op deze wedstrijden van toepassing en zijn te vinden op de KNHS-website:  
 https://www.knhs.nl/media/9217/wedstrijdreglement-mennen-2016.pdf, hoofdstuk 9 pagina 112 t/m 128.
*Buitenlandse deelnemers dienen minimaal een licentie van hun eigen federatie te hebben.
*Pony’s en paarden dienen minimaal 5 jaar te zijn.
*Trekpaarden geboren na 2005 met gecoupeerde staart mogen niet deelnemen.
*Alleen deelname met een vierwielige wagen voorzien van een rem.
*Helm en body- of rugprotector op het rijtuig verplicht, ook bij het losrijden.
*Geldige inenting van de paarden/pony’s en WA-verzekering verplicht.
*Kinderen beneden 12 jaar mogen niet op het rijtuig m.u.v de jeugdrubriek.

Opgaves uitsluitend via per e-mail. Het inschrijfformulier graag volledig invullen en opsturen naar chrisenmar@zeelandnet.nl

De wedstrijd wordt geheel op eigen risico verreden.
Het bestuur, medewerkers, grondeigenaren en overige betrokkenen kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld en /of gehouden worden voor schade veroorzaakt door, en /of aan deelnemers, bezoekers en hun eigendommen.
De organisatie houdt zich het recht voor om af te wijken van de reglementen indien dit naar hun mening het wedstrijd verloop ten goede komt


Zaterdag 11 september heeft de evenementencommissie een zeer geslaagde oefenmarathon georganiseerd op het prachtige Landgoed "Twistvliet" in Vrouwenpolder.

 

36 Aanspanningen hebben deelgenomen en kunnen oefenen op een vaardigheidsparcours en 4 mooie marathonhindernissen.
Iedereen was erg enthousiast en wij gaan zeker proberen hier een gevolg aan te geven volgend jaar.
Rien Paardekooper van Kieknoe Fotografie was de hele dag aanwezig om mooie foto's te nemen. Dank daarvoor Rien!
Voor de uitslagen klik hier

 


Update vanuit het bestuur

Onlangs zijn we als bestuur online bij elkaar gekomen, om de voortgang van onze vereniging te bespreken.
Uiteraard zijn we nog steeds afhankelijk van wat de corona pandemie ons zal brengen, maar zijn er een aantal zaken die besproken moesten worden.
  • Wedstrijden 2021
Als indoor wedstrijd staat nog op de kalender 6 maart. Daarnaast hopen we onze outdoor dressuur- en vaardigheidswedstrijden te houden op 24 april, 8 mei, 19 juni en 4 september. Deze wedstrijden staan allemaal gepland bij de Kroo Ruitersport te Nieuw- en Sint Joosland.
  • Jaarvergadering leden
Normaal gesproken vind onze jaarlijkse ledenvergadering plaats in februari. We kijken de komende periode even aan omtrent de ontwikkelingen van corona, daarna besluiten we of we een fysieke of online vergadering organiseren.
  • Evenementen
We hopen alle leden na de corona pandemie weer te mogen verwelkomen op onze evenementen. Zo hebben we de clinic van Glenn Geerts nog te goed en hopen we deze zomer ook nog meer ideeën uit te voeren.
 
We wensen iedereen veel gezondheid toe in deze tijd, voor vragen staan we altijd voor jullie klaar.
Namens,
Tonia, Henny, Marieke en Willeke.

Online betalen

Vanaf het winterseizoen 20/21 zijn wij als verenging overgegaan op online inschrijven & gelijk betalen. Met de reden dat het nu in 'corona' tijd fijn is als we zo min mogelijk extra contacten hoeven te hebben door betalen op de wedstrijddag, daarnaast is het ook fijn dat het secretariaat niet de gehele dag bezet hoeft te zijn.